Yapıyoruz.tr.gg Tarafından Tamamen Özel Olarak Hazırlanan Saydam Tasarım 19'a Hoş Geldiniz.Daha Fazlası İçin Tıklayın
reklam
 

KAHRAMANMARAŞ FATİH ANADOLU LİSESİ

Rehberlik ve Amaci

Rehberlik ve Amacı

“Rehberliğin amacı; bireyin, kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir.” Bu amaç çerçevesinde Fatih Lisesi Rehberlik Servisi öğrencilerin aşağıda belirtilen edimleri kazanmalarını sağlamaya çalışır:


1. Kendini tanıma,
2 . Çevrede kendisine açık olan fırsatları öğrenme,
3 . Gizil güçlerini geliştirme,
4 . Çevresine uyum sağlama.
Belirtilen bu amaçların ilk ikisi, bireyin çevresi ve kendisi hakkında doğru ve ayrıntılı bilgi edinmesi gereğini vurgulamaktadır. Kendini tanıması ile, beden ve zihin yetenekleri, hoşlandığı ve hoşlanmadığı faaliyetleri, psikolojik ihtiyaçlarını, hayattan neler beklediğini, tutum ve değerlerini tanıması kastedilmektedir. Öğrencinin kendini tanımasına yardımcı olmak rehberliğin birinci işlevidir.


Bilgi Verme :
Öğrenciyi; yetenek ve ilgilerine uygun okullar, programlar ve meslekler hakkında aydınlatma, ona görgü ve disiplin kuralları hakkında bilgi verme gibi faaliyetleri kapsar.


Yardım : Yardım kavramı ile kastedilen; tavsiye vermek, akıl öğretmek, öğrenciyi doğru olduğu var sayılan bir hareket tarzını benimsemeye ve uygulamaya zorlamak olmayıp , ona çeşitli seçenekleri tanıtmak ve en uygun olanı seçmesi için gerekli değerlendirmeyi yapabilecek hale gelmesine çalışmaktır.


Yol Gösterme :
Çeşitli yolların avantajlı ve dezavantajlı yönlerini tartışıp kendisine uygun olanı seçebilmede öğrencimize yardımcı olmaktır.


Kendini Gerçekleştirme :
Öğrencimizin, kendini anlaması, problemlerini çözebilmesi, kendine uygun seçimler yaparak gerçekçi kararlar alabilmesi, kendi kapasitelerini en uygun bir düzeyde geliştirebilmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapabilmesi, v.b. psikolojik danışma ve rehberlik yardımının esasını oluşturan ve bireyin kendini gerçekleştirme düzeyini geliştiren belirgin sonuçlarındandır.


Kendini Gerçekleştirmekte Olan Bireyin Özellikleri : Kendini gerçekleştirmekte olan birey daha yeterli bir kişiliğe sahiptir; daha verimlidir. Kim olduğunu gerçekçi bir gözle algıladığı gibi kim olabileceği hakkında da ha tutarlı bir görüşe sahiptir. Kendini gerçekleştirmekte olan birey hem kendisi hem de başkaları hakkında iyi düşüncelere sahiptir; insan değerlerine saygı duyar, onları benimser ve geliştirir. Kendini gerçekleştirmekte olan birey zamanının iyi kullanır; geçmişten çok geleceğe dönüktür; yaratıcıdır. Kendine saygı duyar ve kendini olduğu gibi kabul eder; duygularını açığa vurmaktan kaçınmaz. Kendini gerçekleştirmekte olan birey değişmeye ve yeni yaşantılara açıktır. Kendini değişmekte olan bu gerçek dünyanın yine değişmekte olan bir parçası gibi görür.
Kendini gerçekleştirme, birey için, kuşkusuz yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Fatih Lisesi Rehberlik Servisinin hedefi; Öğrencilerimizin kendini gerçekleştirme sürecinde en üst basamağa kadar ilerlemeleridir .

İlkelerimiz:

•  Rehberliğin temelinde insan hak ve sorumlulukları ile ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır.

•  Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile ilgili herkesin anlayış ve işbirliği içinde çalışması gerekir.

•  Rehberlik anlayışı, her türlü çalışması ile öğrenciyi merkez alan bir eğitim sistemini öngörür.

•  Rehberlik yardımını esası, öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi anlamalarını, problemlerine çözüm yolları bulmada onların kendi kendilerine yeter bir duruma gelmelerini sağlamaktır.

•  Rehberlik bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal olan bütün kapasitelerini kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en uygun bir düzeyde geliştirmesi için öğrencilere yardım etmelidir.

•  Öğrencilere rehberlik yardımı verirken onları türlü yönleri ile tanımak gerekir.

•  Rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına uygun olan alanlarda yoğunlaştırılmalıdır .

•  Rehberlik hizmetleri planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel bir düzeyde sunulmalıdır.

Bugün 4 ziyaretçi (45 klik) kişi burdaydı!
Bugün: 4 | Klik: 45 | Sayfa: Rehberlik ve Amaci | İp : 35.175.190.77
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=